Motiv8
Nie można wczytać logo

Dominika Jarosz - Psycholog, Trener rozwoju osobistego i komunikacji transformującej

Przejdź na stronę Partnera

Motywacja – jak zwiększyć jej poziom w życiu codziennym?

Najczęściej termin ten pada w rozmowach w czasie jakiegoś początku – nowy rok kalendarzowy, nowa pora roku, nowy rok akademicki, nowe miejsce pracy etc. Często sprzyja temu budząca się do życia wiosną przyroda – to właśnie wtedy, my kobiety, dostajemy zastrzyk energii do nowych działań. Wówczas większość z nas tworzy listy postanowień – spis rzeczy, które chcemy zrobić w zaczynającym się nowym okresie. Następuje etap wdrażania się w dążenie do określonego celu. Potem niestety często stajemy przed problemem wytrwania w danym postanowieniu. Co zrobić, aby energia pojawiająca się wraz z nadejściem wiosny trwała nieprzerwanie, mimo zmieniających się okoliczności?

Jak pobudzać w sobie chęć do działania każdego dnia?

Warto pamiętać, że poziom naszej motywacji zależy głównie od tego, jak ważne dla nas samych jest to, do czego dążymy, oraz od tego, jak subiektywnie oceniamy nasze szanse osiągnięcia danego celu. W dokonywaniu zmian w naszym życiu ważne jest, aby chęć zmiany była umotywowana wewnętrznie (to ja chcę coś zmienić w moim życiu), a nie zewnętrznie (inni chcą abym ja się zmieniła). Pierwszy rodzaj motywacji zdecydowanie bardziej sprzyja wytrwałości w postanowieniach. Jeżeli obrany przez nas cel wymaga wielu czynności go poprzedzających, warto podzielić nasze działania na etapy, wraz z wyznaczeniem czasu na realizację poszczególnych zadań. Nie zapominaj o nagradzaniu się za pokonanie każdego odcinka na drodze do sukcesu.

Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Zaakceptuj to, nie tracąc przy tym wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Napotkane problemy potraktuj jako doświadczenie, które jest ważne dla dalszego działania - pozwalają się na chwile zatrzymać, przeanalizować poszczególne kroki, zobaczyć naszą sytuację z szerszej perspektywy i ponownie ruszyć w drogę do wyznaczonego sobie celu.

Na koniec: nie zapominaj o lenistwie! W jaki sposób leniuchowanie (oczywiście w rozsądnej dawce) pomaga nam osiągnąć wyznaczone cele? To czas tylko dla ciebie, czas regeneracji, który jest niezbędny dla życia. Jest to również czas, w którym myśli płyną swobodnie, a tym samym uruchamia się nasza kreatywność, co sprzyja twórczemu rozwiązywaniu napotykanych problemów.

Dominika Jarosz